listopad 2013
Výstavba parkoviště - Praha-Zličín

říjen 2013
Rekonstrukce dvora - Horní Bezděkov

listopad 2013
Výstavba zpevněných ploch a odvodnění - Kladno - Rozdělov

prosinec - leden 2013
Rekonstrukce ulic - Praha-Dejvice